Partneři závodu Trnávský SPRINT 2007Nabízíme (dle dohody) následující propagaci strategického partnera

* Standardní formy reklamy – tiskoviny, rekl. tabule, plachty, vlajky, nášivky
* Mediální rozhlasová reklama
* Členství v klubu 
* Zvláštní akce
- tréninkový tábor se zástupci společnosti
- semináře o mushingu pro společnost
- využití image českého mushingu v mezinárodním měřítku.
- V.I.P. akce při závodech
Cíle:
* zvyšování stupně známosti a popularity společnosti
* propagace určitého image, produktu společnosti
* získávání nových zákazníků
* kontakty s V.I.P.,event. s dalšími partnery